İnsan Kaynakları

İşe Alım Politikası

Duyar Vana işe alım politikasında, eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimser.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanların bilgi, beceri  ve kişisel gelişimlerinin arttırılmasına ve Duyar Vana'daki görev alanlarına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon ve eğitim politikaları oluşturulur.

Yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitim programları gerçekleştrilir. Ücret, kariyer, eğitim, sağlık ve benzeri konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme yapılarak görüş alışverişinde bulunulur ve sürece etkin bir şekilde dahil olmaları sağlanır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ayrımı yapılmaması ve şirket içi fiziksel, ruhsal açıdan kötü muamelelere karşı korunması için iş kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

İşe Uyum Programı

İşe alımların ardından, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın işe adaptasyonları ve firma kültürüne uyum sağlamaları için İşe Uyum Programları düzenlenmektedir. Bu program dahilinde yeni başlayan çalışana firmanın genel tanıtımı yapılarak çalıştığı birimdeki üst yöneticilerden kendisinin gelişimini izlemesi ve rehberlik etmesi istenir.

İşe Uyum Programı'nı tamamlayan çalışanlarımız, izlenimlerini şirket yöneticilerine sunarlar. Bu değerlendirmelerden İşe Uyum Programı'na yönelik olanlar bir sonraki dönemde gerçekleştirilcek programın iyileştirilmesine yönelik kullanılır.

 

Başvuru

Şirketimiz genel aday havuzuna eklenmek üzere; aşağıdaki linkte yer alan formu doldurabilir veya özgeçmişinizi bir adet vesikalık fotoğrafınızla birlikte Duyar Vana Makina Sanayi ve Ticaret A. Ş. Osmangazi Mahallesi 2653.Sokak No:7/1 Posta Kodu: 34522 Esenyurt / İstanbul - TÜRKİYE adresine, + 90 212 355 07 47 numaralı faksımıza veya e-posta adresimize (ik@duyarvana.com.tr) gönderebilirsiniz.

 

Açık Pozisyonlar

Departman                                        Pozisyon                                                                                        Yayın Tarihi

Ar-Ge                                                   Ar-Ge Mühendisi                                                                           30.11.2017

Mali İşler                                             Bütçe ve Mali Analiz Uzmanı                                                      29.11.2017

Kalıphane                                           CNC Dik İşleme Operatörü                                                         17.10.2017

Doğu Marmara Bölge Satış           Satış Mühendisi                                                                            17.10.2017

TZY - Dökümhane                              Forklift Operatörü                                                                        17.10.2017

TZY - Dökümhane                              Dökümhane İşçiliği                                                                       17.10.2017

TZY - Üretim                                        MYO Mezunu Üretim Personeli                                                  17.10.2017

Genel                                                    Yetiştirilmek Üzere                                                                        17.10.2017