Vizyon - Misyon

Vizyon;

Türkiye vana pazarının liderliğini sürdürerek, global alanda da pazar yapıcı firmalardan biri olmak

Misyon;

Tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmek

Değerler;

Tüm faaliyetleri meşru daire içinde gerçekleştirmek