Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Duyar Vana olarak, müşteri memnuniyeti sistemimizin temel amacı; “Müşteri Memnuniyetini Arttırmak “ tır.

Bunu gerçekleştirmek için ;

  • Müşterilerimizin şikayetlerini, istek ve beklentilerini kolay iletmesini sağlamayı,
  • Taleplerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini; elde ettiğimiz  kalıcı iyileştirmelerin sistem ve süreçlerimize entegrasyonunu sağlamayı,
  • Müşterimize, talebi ile ilgili gelişmelerin ve sonucunun, en kısa sürede iletilmesi suretiyle  müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlamayı,
  • Müşteri Memnuniyeti Politikamızı, şirketimizin tüm çalışanlarına anlatılmasını, benimsetilmesini, sahiplenilmesini ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle, sahip olduğumuz tüm kaynakları müşteri taleplerini karşılamak için kullanmaya ve bu talepleri "müşteri memnuniyeti" ne dönüştürmeyi sağlamayı,
  • Talepleri ele alma süreci politika ve hedeflerini oluştururken, yasal ve mevzuata dayalı şartlara uyulmasını sağlamayı taahhüt ederiz.